U kunt bij ons terecht voor gastlessen en excursies, ontwikkeling van educatief materiaal, projectmanagement en advies.

Experimenteren en Ontwerpen

Uit onderwijs in Wetenschap en Techniek komen de begrippen Onderzoekend leren en Ontwerpend leren. Bij Onderzoekend leren experimenteren leerlingen, bij Ontwerpend leren gaan leerlingen een oplossing voor een probleem of behoefte ontwerpen. Natuurlijk hangt het een sterk samen met het ander.
Door het stellen van vragen en door oplossingen te bedenken voor problemen of behoeften leren kinderen over gebeurtenissen, gebieden, organismen, verschijnselen en voorwerpen die in de wereld om hen heen voorkomen of plaatsvinden. Verwondering en nieuwsgierigheid zijn hierbij startpunt. Bij experimenteren en ontwerpen gaat niet alles direct goed. Kinderen werken hierdoor ook aan het ontwikkelen van een houding waarmee ze tegenslagen kunnen verwerken en een open oor hebben voor ideeën van degenen met wie ze samenwerken. Een houding waarmee ze in de toekomst een bijdrage kunnen leveren aan duurzaam gedrag in een continu veranderende samenleving.

Het lesproject ‘Energie?Zuinig!’ is een voorbeeld van onderzoekend leren. De leerlingen voeren metingen uit in school en doen experimenten met onder meer zonne-energie en isolatie.

Bij ‘Onze auto van binnen’ laten we de leerlingen de binnenkant ontwerpen van een zelfrijdende elektrische deelauto van de toekomst, in opdracht van de burgemeester van Tilburg (echt!)

Hoe ziet de energiezuinige school van 2030 eruit? Externe deskundigen vertellen hierover, waarna leerlingen zelf aan het ontwerpen gaan bij het lesproject ‘Energie besparen op school doe je zó!

elektriciteitsmast
Leren over energie

Voor lesideeën over Energietransitie en klimaatadaptatie kijk eens bij
https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/
en https://www.belevenisonderwijs.nl

Filmpjes over het lesproject ‘Onze auto van binnen’: