U kunt bij ons terecht voor gastlessen en excursies, ontwikkeling van educatief materiaal, projectmanagement en advies.

Studiedag Diffuse bronnen

Studiedag Diffuse bronnen van waterverontreiniging

Het begin van Bureau BuitenWater in 2002. Limburgse natuurgidsen kregen een studiedag over diffuse bronnen van waterverontreiniging. Daarbij hoorde een informatiemap met ideeën en werkvormen om aan dit weinig zichtbare onderwerp aandacht te schenken, ook in veldexcursies en voorlichtingsactiviteiten.

Een opdracht van het IVN-Consulentschap Limburg en de Stichting Milieufederatie Limburg.

 

Hieronder een voorbeeld van een diffuse bron van waterverontreiniging: Onkruidbestrijdingsmiddel op de stoep, dat stroomt mee met het regenwater.

Een voorbeeld van een diffuse bron
waterwachter 150114-2
Scholing

In de afgelopen 20 jaar heeft Bureau BuitenWater ervaring opgedaan met uiteenlopende producten en diensten. Opdrachtgevers zijn soms scholen of bedrijven, verder vooral gemeenten, waterschappen en projectorganisaties voor bijvoorbeeld energietransitie.
Een -niet volledig- overzicht van onze activiteiten vindt u bij deze menukeuze.
Vraag gerust of we iets soortgelijks voor u kunnen verzorgen.

 

Kijk ook eens wat een NME-centrum in de buurt te bieden heeft, bijvoorbeeld NME Betuwe