U kunt bij ons terecht voor gastlessen en excursies, ontwikkeling van educatief materiaal, projectmanagement en advies.

Waarom en hoe leren over energie ?

We zitten midden in een energietransitie. Fossiele brandstoffen kunnen we beter in de grond laten zitten, ze kunnen opraken en dragen bij aan klimaatverandering met alle gevolgen van dien. Er zijn al verschillende duurzame energiebronnen beschikbaar zoals zon en wind. Daarnaast wordt hard gewerkt om ook andere energiebronnen technisch en financieel toegankelijk te maken; denk bijvoorbeeld aan aquathermie, waterstof, energieopslag in basaltaccu’s.

Kinderen van nu zullen hun energie voor warmte, koeling, mobiliteit en elektriciteit van andere bronnen krijgen. De technologische mogelijkheden veranderen en maatschappelijke omgeving eveneens. Door educatie hoeft verandering en daarmee gepaard gaande onzekerheid niet als bedreiging te worden ervaren. Hoe je hierbij kiest voor duurzame en vreedzame toepasssingen, zul je moeten leren en oefenen.

Dat wat we nu als duurzaam gedrag zien, kan in de toekomst wel eens anders zijn. Daarom is het belangrijk dat we leerlingen de kennis, vaardigheden en houding meegeven om in een veranderende samenleving een bijdrage te leveren aan duurzaam gedrag. Dat we ze leren over de technologische en maatschappelijke omgeving, en hoe we daar nu en in de toekomst op een duurzame manier mee om kunnen gaan.

Om die leerdoelen te bereiken gaat Bureau BuitenWater uit van de belevingswereld van de kinderen, bijvoorbeeld huisdieren of een auto. Om de volwassenen van de toekomst te laten meedenken, laten we ze begrijpen hoe iets in elkaar zit, vragen stellen over problemen en oplossingen, gevolgen bekijken, belangen afwegen en keuzes maken. Het gaat om prikkelen van de nieuwsgierigheid, vragen stellen en oplossingen bedenken, want dat zijn de 21e-eeuwse vaardigheden die in energietransitie en klimaatadaptatie nodig zijn. 

elektriciteitsmast
Leren over energie

Voor lesideeën over Energietransitie en klimaatadaptatie kijk eens bij
https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/
en https://www.belevenisonderwijs.nl

Filmpjes over het lesproject ‘Onze auto van binnen’: