U kunt bij ons terecht voor gastlessen en excursies, ontwikkeling van educatief materiaal, projectmanagement en advies.

Ikonderzoekwater.nl

Van 2010 t/m 2012 heeft Bureau BuitenWater binnen het project ikonderzoekwater.nl gezorgd voor de introductie en ondersteuning van het project in de provincie Gelderland. Dit hield onder meer in het opbouwen van een netwerk en een helpdesk voor alle leerlingen van Gelderse scholen die graag ondersteuning hebben bij het maken van hun profielwerkstuk over water.

Ikonderzoekwater.nl biedt eindexamenleerlingen van HAVO en VWO de mogelijkheid een reële onderzoeksvraag uit de watersector te beantwoorden in hun profielwerkstuk. De scholieren worden niet alleen door hun docenten begeleid maar ook door professionals uit de waterwereld. Waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven, ingenieursbureau’s, aannemers en anderen hopen zo meer leerlingen te interesseren voor een studie en beroep in de waterwereld.

Voor leerlingen betekent deelname aan Ikonderzoekwater.nl praktijkervaring buiten de school èn hun profielwerkstuk krijgt meer kwaliteit door de input van deskundigen en hun netwerk.
De docent kan zich meer richten op procesbegeleiding. Daarnaast raakt hij/zij op de hoogte van nieuwe onderwerpen en actuele ontwikkelingen. Het vak wordt voor de docent nog leuker!

WaterEducatieLoket

WaterEducatieLoket voor Voortgezet Onderwijs en Waterwerkveld in Gelderland

In december 2011 is Bureau BuitenWater van start gegaan met het opzetten van een WaterEducatieLoket voor Voortgezet Onderwijs en Waterwerkveld. Alle scholieren en docenten uit de provincie Gelderland kunnen er terecht.

Het WaterEducatieLoket bemiddelt tussen VO en Waterwerkveld: wat zijn de vragen, wat zijn de mogelijkheden, wie past bij een bepaalde vraag? Daarnaast stimuleert en faciliteert het WaterEducatieLoket scholen en waterorganisaties bij hun onderlinge samenwerking.

Binnen Gelderland hebben vele waterorganisaties en instellingen voor natuur- en milieu-educatie de handen ineengeslagen. Zij willen graag docenten uit het VO mogelijkheden bieden om wateronderwerpen uit het curriculum op zo’n manier met de leerlingen te behandelen dat de leerlingen het verband zien met hun eigen woonomgeving en met de verschillende beroepen/opleidingen die daarmee te maken hebben.

Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan de dijkverlegging bij Lent, de wateraanvoer uit Duitsland, de energieopwekking bij de rioolwaterzuivering in de buurt of lokale regenwaterafkoppeling en andere waterbeheermaatregelen. De samenwerking met het waterbedrijfsleven kan de vorm hebben van een gastles, opdrachtgeverschap, excursie, etc.

Het WaterEducatieLoket wordt vanaf januari 2013 waargenomen door medewerkers van Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Portfolio

In de afgelopen 20 jaar heeft Bureau BuitenWater ervaring opgedaan met uiteenlopende producten en diensten. Opdrachtgevers zijn soms scholen of bedrijven, verder vooral gemeenten, waterschappen en projectorganisaties voor bijvoorbeeld energietransitie.
Een -niet volledig- overzicht van onze activiteiten vindt u bij deze menukeuze.
Vraag gerust of we iets soortgelijks voor u kunnen verzorgen.

 

Kijk ook eens wat een NME-centrum in de buurt te bieden heeft, bijvoorbeeld NME Betuwe