U kunt bij ons terecht voor gastlessen en excursies, ontwikkeling van educatief materiaal, projectmanagement en advies.

Waterbeheer voor nat en droog 

Hoogwater in de rivier, natte natuur, klimaatverandering… 

Lesproject De Dierenark over Hoogwaterbescherming
Kom naar Meinerswijk! - Lesproject met ontwerpopdracht over historie, natuur en Ruimte voor de Rivier
Ruimte voor de rivier- excursies voor havo vwo en docenten
Excursies voor iedereen rond Nijmegen
wateronderzoek
Leren over water

Nagenoeg ieder waterschap in Nederland biedt excursies aan op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), voor scholieren en volwassenen. Soms is er een open dag. Kijk op de website van je eigen waterschap.

Introductiefilmpje van het lesproject De wegen van regen – Regenwater in de Reeshof