U kunt bij ons terecht voor gastlessen en excursies, ontwikkeling van educatief materiaal, projectmanagement en advies.

Educatieve uitgangspunten

Bureau BuitenWater wil kinderen èn volwassenen nieuwsgierig maken, aanzetten tot zelf ontdekken. Dit kan door hen zelf wat te laten doen, maar ook door een vraaggesprek met de groep of via opdrachten op papier. Het gaat om prikkelen van de nieuwsgierigheid, vragen stellen en oplossingen bedenken, want dat zijn de 21e-eeuwse vaardigheden die in de snel veranderende wereld nodig zijn.

Omdat je niet alles zelf kunt ontdekken, zoekt Bureau BuitenWater naar manieren om theoretische achtergronden en grote verbanden op een begrijpelijke wijzen uit te leggen. Daaraan koppelen wij praktijkvoorbeelden. De opdrachten voor leerlingen spreken hun verschillende capaciteiten aan: hoofd, hart en handen (kennis en inzicht, houding of standpuntbepaling en vaardigheden oefenen).

Aanschouwelijk onderwijs vinden wij heel belangrijk, voor doeners èn voor denkers. Hulpmiddelen uit de natuur of op papier doen daarbij wonderen. Een paar voorbeelden: een foto van hoe het vroeger was, een schematische weergave van een stuw, een boomblad met duidelijk zichtbare nerven. En uiteraard is aanschouwelijk onderwijs over water vooral het buiten zijn. Ervaar hoe het is in die praktijk van de wereld buiten het klaslokaal! Bij zo’n excursie zie je de invloeden van water en mens in de werkelijkheid.

Mens en maatschappij horen voor ons bij natuur en milieu. Dit vindt u terug in de educatieve materialen die wij ontwikkelen: geschiedenis, landschapsvorming, economische aspecten, belangentegenstellingen, verschillen in opvattingen.

Verhalend ontwerpen en authentiek leren: hierin kies je voor een onderwerp of reeël probleem uit de werkelijkheid waarvan je verwacht dat het de leerlingen erg aanspreekt. Honden, poesjes, konijnen, cavia’s; miljoenen kinderen in Nederland genieten daarvan. Vandaar de keuze voor het dierenasiel bij de lessenserie De Dierenark.

Een ander uitgangspunt vormt het sociaal constructivistisch werken. Leerlingen gaan samen aan het werk om een produkt te maken. Hiermee stimuleer je dat kinderen ontdekken dat samenwerken loont. Het werken aan een product blijkt het enthousiasme en de interesse van de leerling sterk te vergroten. Tevens wordt de creativiteit van de leerling gestimuleerd door de randvoorwaarden zo open mogelijk te houden.

Kinderen en watereducatie, dat kan het beste wanneer je leerkrachten enthousiast maakt. Vandaar dat we aan hen een belangrijke stem geven in onze producten en activiteiten. Zij bepalen als onbezoldige ambassadeurs van de waterwereld uiteindelijk wat leerlingen leren over water.

 

20190817_PeterCeciel
Over ons

Kent u de Stichting Kinderhulp Burkina Faso? Monique, Ingrid en Margot bouwen daar aan educatie!
https://www.kinderhulpbf.nl/

Wij wandelen graag in de natuur en dan kom je vaak zo’n mooi bankje tegen.

 


Leerlingen laten experimenteren betekent een volle kar mee naar school!